Ceftolozane/Tazobactam tiếp cận mới trong điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi liên quan đến thở máy
Ceftolozane/Tazobactam tiếp cận mới trong điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi liên quan đến thở máy
4.5
6246
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất