Giới thiệu về Nhà xuất bản Hà Nội

Giới thiệu về Nhà xuất bản Hà Nội

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI
 

 

Tên đầy đủ :Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà Xuất bản Hà Nội


Tên viết tắt :Nhà Xuất bản Hà Nội


Tiếng Anh :HANOI PUBLISHING HOUSE


Địa chỉ :Số 4 Phố Tống Duy Tân – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội


Tiếng Anh :No.4 Tong Duy Tan street, Hoan Kiem district, Hanoi city


Điện thoại :024.38252916; 024.39288655;


Fax :024.39289143


Địa chỉ E-mail :nxbhanoi@yahoo.com.vn

 

Giới thiệu vài nét sơ lược về Nhà Xuất bản Hà Nội

 

* Giới thiệu vài nét sơ lược về Nhà Xuất bản Hà Nội:


- Nhà Xuất bản Hà Nội được thành lập ngày 24 tháng 11 năm 1979


- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 


      Là Nhà xuất bản tổng hợp, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, Nhà xuất bản Hà Nội có chức năng xuất bản các ấn phẩm và tài liệu về Chính trị, Xã hội, Kinh tế, Khoa học - Kỹ thuật, Văn hóa, Văn học, Nghệ thuật và các văn hóa phẩm khác phục vụ cho yêu cầu công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ thành phố Hà Nội, đáp ứng và định hướng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô và cả nước, góp phần xây dựng Thủ đô công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế


* Các mảng sách chính Nhà xuất bản đã và đang xuất bản có hiệu quả: 


- Sách, tài liệu về chính trị và nghiên cứu tìm hiểu pháp luật.


- Sách văn hóa- xã hội, nghệ thuật. 


- Sách văn học. 


- Sách khoa học - công nghệ, kinh tế. 


- Sách thiếu niên, nhi đồng. 


- Từ điển các loại (trừ từ điển chuyên ngành).


- Sách tham khảo học sinh các bậc học phổ thông.


- Sách giáo trình; tài liệu tham khảo dùng cho các hệ đào tạo của Thành phố Hà Nội.


- Các xuất bản phẩm khác: phù hợp với tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.

 
- Hằng năm xuất bản trên 600 đầu sách với 2 triệu bản in, hơn 20 loại văn hóa phẩm. 
 


Mục tiêu phấn đấu của Nhà xuất bản Hà Nội:


      Nâng cao chất lượng toàn diện các xuất bản phẩm, ổn định sản lượng các xuất bản phẩm hàng năm, phấn đấu có nhiều sách hay sách đẹp, sách cung cấp tri thức, sách viết về Hà Nội, thực hiện thành công Dự án xây dựng Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” (là một dự án lớn phục vụ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội), phấn đấu xây dựng Nhà xuất bản Hà Nội trở thành một Nhà xuất bản có tầm cỡ của Thủ đô.

 

* Cơ cấu quản lý của Nhà Xuất bản Hà Nội, gồm:


1. Chủ tịch công ty. 


2. Tổng giám đốc công ty kiêm Tổng Biên tập.


3. Các Phó tổng giám đốc. 


4. 3 phòng Biên tập


5. Phòng Hành chính - Trị sự


6. Phòng Kế toán Tài vụ


7. Phòng Dịch vụ xuất bản và Truyền thông


8. Xí nghiệp in và Dịch vụ Thương mại


9. Văn phòng Dự án Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” .