Hotline khách sỉ:

0979235998

Hotline bán lẻ:

0979235998
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội

4.5

131

lượt xem

5

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

0₫

 • NXB: Nhà xuất bản Hà Nội
 • Kích thước bìa:16 x 24 cm
 • Năm XB:2019
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook
 • Số trang: 484 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-355-030-6
 • ISBN: 978-604-55-4257-6
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội, như tên của cuốn sách, là quá trình tạo dựng Kinh đô lâu dài của dân tộc ta - là công sức từ mọi miền mà trực tiếp là cư dân Thăng Long xưa, cho tới người Hà Nội hôm nay. Nét bản sắc theo đó, hình thành, phát triển và lan tỏa. Và giờ đây còn là bộn bề toan tính mai sau...

Theo dòng suy nghĩ ấy, cuốn sách được trình bày theo 3 phần:

1.       Các thời kỳ phát triển kiến trúc Thăng Long - Hà Nội (Chương I, Chương II, Chương III, Chương IV).

2.       Di sản và bản sắc kiến trúc Thăng Long - Hà Nội (Chương V).

3.       Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội, Vận hội và xu thế (Chương VI, vừa là Phần kết).

Với biên soạn của:

 • KTS. Lê Văn Lân
 • PGS.KTS. Nguyễn Quốc Thông
 • ThS.KTS. Đỗ Viết Chiến
 • TS.KTS. Nguyễn Văn Hải
 • TS.KTS. Tô Thị Toàn

Các tác giả đã thể hiện sự am hiểu và tình yêu Hà Nội của mình trong những phần viết và minh họa một cách đầy cẩn trọng.

Các vấn đề yêu cầu từ cuốn sách là rất rộng, chưa kể nhiều sự kiện và đối tượng còn cần được làm sáng tỏ dần hơn trong giới nghiên cứu cũng như kiểm chứng dưới thách thức của thời gian, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và khoa học công nghệ.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok