Kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội
4.5
7596
Lượt xem
4
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2019
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
642
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-55-4163-0
Mã ISBN Điện tử:
978-604-355-024-5

Ngay từ khi thành lập vương triều, các vị vua thời Lý đã quan tâm tới việc phát triển kinh tế đối ngoại. Suốt chiều dài nghìn năm với bao biến thiên của lịch sử, Thăng Long xưa, Hà Nội nay đã có nhiều biến đổi trong lĩnh vực kinh tế nói chung, kinh tế đối ngoại nói riêng. Hiện nay kinh tế đối ngoại đã trở thành một lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Thủ đô. Tiếp nối sự thành công của Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn I, trong giai đoạn II này, việc nghiên cứu và biên soạn cuốn sách với chủ đề “Kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội” là điều cần thiết và có ý nghĩa sâu rộng. Trên tinh thần đó Nhà xuất bản Hà Nội tổ chức biên soạn cuốn sách “Kinh tế đối ngoại Tháng Long - Hà Nội”. Cuốn sách do GS.TS. Tô Xuân Dân và TS. Nguyễn Quang Lân đồng chủ biên cùng đội ngũ tác giả nhiệt huyết trong nghiên cứu khoa học và có kinh nghiệm biên soạn.

Trong cuốn sách này, từ góc nhìn hiện đại, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các tác giả hướng đến một cách tiếp cận tương đối hệ thống về quá trình hình thành và phát triển kinh tế đối ngoại dựa trên những điều kiện khách quan của Thăng Long - Hà Nội trong suối chiều dài lịch sử, đặc biệt là thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn các hoạt động kinh tế đối ngoại như: hoạt động ngoại thương, đầu tư nước ngoài, du lịch quốc tế, các dịch vụ ngoại tệ...; phân tích lợi thế so sánh của lĩnh vực kinh tế đối ngoại Thủ đô trong quan hệ với các thị trường chủ yếu như Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Trung Quốc, Mỹ... tóc giả đã phác thảo những định hướng phát triển nhằm đưa kinh tế đối ngoại của Thủ đô bước lên tầm cao mới.

Với kết cấu gồm 3 phần (11 chương), cuốn sách đã trình bày tương đối đầy đủ lịch sử kinh tế đối ngoại của Thủ đô từ đầu thế kỷ XI đến nay. Trong đó Phần I (gồm 3 chương) đã trình bày khái quát những điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội cho sự hình thành và phát triển kinh tế đối ngoại của Thăng Long - Hà Nội. Phần II (5 chương) - được coi là phần chính của cuốn sách khi tổng kết quá trình phát triển của kinh tế đối ngoại trên địa bàn Hà Nội từ khi đổi mới đến nay. Trong đó các tóc giả đã nêu bật những thanh tựu. những bước phát triển của các lĩnh vực kinh tế đối ngoại như: - Đầu tư trực tiếp nước ngoài, viện trợ phát triển chính thức, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và hoạt động du lịch quốc "tế... Trên cơ sở phân tích những thành tựu đã đạt được của hoạt động kinh tế đối ngoại từ sau đổi mới đến nay. Phần III (gồm 2 chương) đã đưa ra những định hướng, tầm nhìn, bước đi mới của hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

Thuộc cơ cấu của mảng sách (Kinh tế - Văn hóa - Xã hội trong Tủ sách Thăng (Long ngàn năm văn hiến, Kinh tế đối ngoại Tháng Long - Hà Nội là công trình có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong việc nghiên cứu và phát triển các hoạt động kinh tế đối ngoại của thủ đô Hà Nội. Chúng tôi hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên đại học, cao đẳng, các ngành, các doanh nghiệp. các nhà quản lý trong việc học tập và nghiên cứu, hoạch định chính sách, góp phần phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam nói chung cũng như Hà Nội nói riêng.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất