Nguyễn Văn Trọng

  • Sách - Giáo trình: 0
  • Tiểu sử:

    GS-TS Nguyễn Văn Trọng, sinh năm 1940. Sang Liên Xô học năm 1960. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kiev năm 1965 với chuyên ngành vật lý lý thuyết. Bảo vệ luận án phó tiến sĩ khoa học năm 1968 tại Kiev, sau đó làm cộng tác viên khoa học của Viện Vật lý lý thuyết Kiev. Năm 1970 về VN, làm việc tại Viện Vật lý. Năm 1984 bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học tại Kiev. Trong khoảng thời gian 1987-2002 có một số chuyến đi làm viêc ngắn tại Viện Vật lý lý thuyết thuộc Đại học Stuttgart (CHLB Đức - 1987, 1991, 1995, 1998, 2000, 2002) và tại Đại học Moncton (Canada - 1992). Được Nhà nước phong hàm PGS (1984) và (1991). Đã có 30 công trình nghiên cứu KH được công bố trên các tạp chí KH nước ngoài. Đã có nhiều bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng về các vấn đề KH và văn hoá, là tác giả của tiểu luận "Khảo luận về khoa học" (giới thiệu một số khảo sát triết học đối với hoạt động khoa học), trong tập sách nhiều tác giả "Einstein, dấu ấn trăm năm", NXB Trẻ (2005). Các tác phẩm dịch của ông gồm có: “Bàn về tự do” - John Stuart Mills. “Chính thể đại diện” - John Stuart Mills. "Ý nghĩa mọi thứ trên đời" - Richard Feynman "Từ bờ bên kia" - Alexander I. Herzen "Bốn tiểu luận về tự do" - Isaiah Berlin "Tất định luận và tự do lựa chọn" - Isaiah Berlin Ngoài ra ông còn là tác giả của quyển "Những ghi chép về quyền tự do lựa chọn" do NXB Tri Thức và DT Books phát hành 2015.

  • Năm sinh:
  • Học hàm, học vị:
  • Chức danh:
  • Đơn vị công tác:
Lọc theo định dạng
Lọc