img

PGS.TS Vũ Văn Quân

  • Sách - Giáo trình: 28
  • Tiểu sử:

    Quá trình đào tạo: 1980-1984: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1986-1991: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

  • Năm sinh:1963
  • Học hàm, học vị:Phó Giáo sư, Tiến sĩ
  • Chức danh:Trưởng khoa Lịch sử
  • Đơn vị công tác:Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Lọc theo định dạng
Lọc