Thòi gian sống thêm toàn bộ (Os) của bệnh nhân Mds nguy cơ cao có thể lên đến 24,5 tháng?* * Kết quả từ nghiên cứu của Fenaux P et al. Lancet Oncol (2009) * [os: Sống thêm toàn bộ; Mds: Hội chứng rối loạn sinh tủy]
Thòi gian sống thêm toàn bộ (Os) của bệnh nhân Mds nguy cơ cao có thể lên đến 24,5 tháng?* * Kết quả từ nghiên cứu của Fenaux P et al. Lancet Oncol (2009) * [os: Sống thêm toàn bộ; Mds: Hội chứng rối loạn sinh tủy]
4.5
3944
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất